Sensori AB (publ) har efter full utdelning i tidigare konkursförfarande försatts i likvidation den 31 augusti 2020 efter beslut av Stockholms tingsrätt, varvid advokat Petter Vaeren förordnades till likvidator.

Vänligen läs informationsbladet nedan för att få del av mer information om den fortsatta handläggningen av likvidationen. Vid eventuellt frågor är Ni välkomna att höra av er till biträdande jurist Christine Roos via e-post christine.roos@7wise.se.

Viktig information till aktieägare samt kallelse till extra bolagsstämma kommer bl.a. att kommuniceras på denna hemsida.

Meddelande från likvidatorn advokat Petter Vaeren

Kallelse till årsstämma 2021-06-15

Årsredovisning jämte revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020

Protokoll fört vid årsstämma den 15 juni 2021

Sensori AB (publ) has after a full dividend in the prior bankruptcy of the company entered into liquidation following a decision by the Stockholm District Court on August 31, 2020. Attorney Petter Vaeren has been appointed as liquidator.

Please read the information sheet below to get more information about the further liquidation proceeding. If you have any questions, you are welcome to contact associate Christine Roos via e-mail christine.roos@7wise.se.

Important information to shareholders and notice convening an Extraordinary General Meeting will be communicated on this website.

Information sheet from the liquidator attorney Petter Vaeren

Notice of Annual General Meeting 2021-06-15

Annual report including auditor’s report concerning the financial year 2020

Minutes kept at the Annual General Meeting on June 15, 2021