Aktieinformation

Sensori AB är baserat i Stockholm. Aktien (SORI MTF, SE0007730510) är listad sedan 21 januari 2016 på NGM Nordic MTF. G&W Fondkommission är bolagets Mentor, www.gwkapital.se. Det finns 10 411 764 aktier utestående i bolaget. Bolaget har tecknat en likviditetsgaranti hos Erik Penser Bankaktiebolag.

Följ kursen på NGM här