Aktieinformation

Sensori AB (publ) är ett så kallat avstämningsbolag. Det innebär att bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Den kan bara ändras via banker och aktiemäklare. Några av Sensoris större aktieägare försöker nu hitta någon som skulle kunna sköta viss handel av aktier i Sensoriaktien för de som vill köpa/sälja. Vi återkommer med information på hemsidan när det är klart.

Du som ägde aktier när Sensori blev avlistat från NGM Nordic MTF finns alltså kvar i aktieboken.