Bolagsstämmor

Årsstämma 2019

Årsstämman planeras att hållas i Stockholm den 27 maj 2019.

Årsstämma 2018

Årsstämman hölls i Stockholm 24 maj 2018.

Årsstämma 2017

Årsstämman hölls i Stockholm 8 juni 2017.

Årsstämma 2016

Årsstämma hölls i Stockholm den 23 maj 2016.

Se tidigare bolagsstämmor från Paradox Entertainment AB