Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 29 november 2019

Extra bolagsstämma planerar att hållas i Stockholm den 29 november 2019.

INSTÄLLD -Extra bolagsstämma 20 november 2019

INSTÄLLD – Extra bolagsstämma planerar att hållas i Stockholm den 20 november 2019.

Extra bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma hölls i Stockholm den 25 oktober 2019.

Årsstämma 2019

Årsstämman hölls i Stockholm den 3 juni 2019.

Extra bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma hölls i Stockholm den 22 februari 2019.

Årsstämma 2018

Årsstämman hölls i Stockholm 24 maj 2018.

Årsstämma 2017

Årsstämman hölls i Stockholm 8 juni 2017.

Årsstämma 2016

Årsstämma hölls i Stockholm den 23 maj 2016.

Se tidigare bolagsstämmor från Paradox Entertainment AB