Insynshandel

Den 3 juli 2016 trädde nya marknadsmissbruksförordningen i kraft. Den innebar en del förändringar för oss som är listade på NGM Nordic MTF.

Den insiderslista vi har haft på hemsidan försvinner och vi har en ny elektronisk insiderförteckning enligt Finansinspektionens mall.

Den största ändringen i vårt arbetssätt på hemsidan gäller hur personer i ledande ställning ska redovisa köp/försäljning av värdepapper i Sensori. De transaktionerna rapporteras via Finansinspektionens insynsrapportering och följer de regler som gäller där. Vi har alltså ingen formell insiderlista på hemsidan längre men under styrelse och ledning kommer det samlade aktieinnehavet som respektive person och närstående har att redovisas. Den som vill se insynshandeln i Sensori AB söker via Finansinspektionens insynsregister på deras hemsida, www.fi.se.