Finansiell kalender

Kommande rapporttillfällen

  • 24 april 2018 – Årsbokslut 2017
  • 22 augusti 2018 – Halvårsrapport 2018
[Rapporterna finns tillgängliga på Bolagets hemsida vid publiceringstillfället.]

Årsstämma
Årsstämma planeras att hållas 24 maj 2018