Finansiell kalender

Kommande rapporttillfällen

29 april 2019 – Årsbokslut
[Rapporterna finns tillgängliga på Bolagets hemsida vid publiceringstillfället.]