Finansiell kalender

Kommande rapporttillfällen

27 februari 2019 – Bokslutskommuniké
24 april 2019 – Årsbokslut
[Rapporterna finns tillgängliga på Bolagets hemsida vid publiceringstillfället.]