Finansiell kalender

Kommande rapporttillfällen:

  • 26 april 2017 – Årsredovisning 2016
  • 24 augusti 2017 – Delårsrapport (januari-juni 2017)
[Rapporterna finns tillgängliga på Bolagets hemsida vid publiceringstillfället.]

 

Årsstämma
Årsstämma planeras att hållas i  Stockholm den 23 maj 2017.