Finansiell kalender

Kommande rapporttillfällen

22 augusti 2018 – Halvårsrapport 2018
[Rapporterna finns tillgängliga på Bolagets hemsida vid publiceringstillfället.]