Finansiell kalender

Kommande rapporttillfällen

  • 24 augusti 2017 – Delårsrapport (januari-juni 2017)
[Rapporterna finns tillgängliga på Bolagets hemsida vid publiceringstillfället.]

Årsstämma
Årsstämma 2017 är hållen i Stockholm 8 juni 2017.