Om oss

Sensori AB (publ) är ett bolag som investerar i innovativa produkter som underlättar livet för stora sjukdomsgrupper globalt inom öron-, näs- och halsområdet och samtidigt ger ett samhällsekonomiskt mervärde genom att minska sjukvårdskonsumtionen och minska antibiotika- och läkemedelsförbrukningen.

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter samt utbildning inom life science området. Våra ledstjärnor i utveckling av den optimala medicintekniska produkten är att den ska vara effektiv, begriplig samt ha ett attraktivt pris i alla led och vara ofarlig att använda.

Sensori – Medical devices for the human senses with common sense.