Om oss

Sensori AB är ett listat bolag som investerar i innovativa produkter som underlättar livet för stora sjukdomsgrupper globalt inom öron-, näs- och halsområdet och samtidigt ger ett samhällsekonomiskt mervärde genom att minska sjukvårdskonsumtionen och minska antibiotika- och läkemedelsförbrukningen.

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter samt utbildning inom life science området. Våra ledstjärnor i utveckling av den optimala medicintekniska produkten är att den ska vara effektiv, begriplig samt ha ett attraktivt pris i alla led och vara ofarlig att använda.

Sensori – Medical devices for the human senses with common sense.

Bolagets aktier handlas på Nordic MTF under kortnamnet SORI MTF. Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på http://www.ngm.se/. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Cisions nyhetstjänst Cision News, http://news.cision.com/se/sensori.

 


 

Sensoris verksamhetsbeskrivning som utgör memorandum för listningen finns här som en pdf:

Verksamhetsbeskrivning (pdf)