Om oss

Sensori AB är ett listat bolag som investerar i innovativa produkter som underlättar livet för stora sjukdomsgrupper globalt inom öron-, näs- och halsområdet och samtidigt ger ett samhällsekonomiskt mervärde genom att minska sjukvårdskonsumtionen och minska antibiotika- och läkemedelsförbrukningen.

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter samt utbildning inom life science området. Våra ledstjärnor i utveckling av den optimala medicintekniska produkten är att den ska vara effektiv, begriplig samt ha ett attraktivt pris i alla led och vara ofarlig att använda.

Sensori – Medical devices for the human senses with common sense.

Bolagets aktier handlas på Nordic MTF under kortnamnet SORI MTF. Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på http://www.ngm.se/. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.

 


 

Sensoris verksamhetsbeskrivning som utgör memorandum för listningen finns här som en pdf:

Verksamhetsbeskrivning (pdf)