Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 22 oktober 2015

Extrastämma hölls i Stockholm den 22 oktober 2015.

Extra bolagsstämma 24 september 2015

Extrastämma hölls i Stockholm den 24 september 2015.

Årsstämma 2015

Årsstämma hölls i Stockholm den 22 maj 2015.

Årsstämma 2014

Årsstämma hölls i Stockholm den 22 maj 2014.

Årsstämma 2013

Årsstämma hölls i Stockholm den 23 maj 2013.

Årsstämma 2012

Årsstämma hölls i Stockholm den 24 maj 2012.

Extra bolagsstämma 2011

Extra bolagsstämma hölls i Stockholm den 17 november 2011.

Årsstämma 2011

Årsstämma hölls i Stockholm den 19 maj 2011.

Årsstämma 2010

Årsstämma hölls i Stockholm den 24 maj 2010.

Extra bolagsstämma 2009

Extra bolagsstämma hölls i Stockholm den 8 oktober 2009.

Årsstämma 2009

Årsstämma hölls i Stockholm den 20 maj 2009.