Finansiella rapporter

2015
Delårsrapport jan-sept
Delårsrapport jan-juni
Delårsrapport jan-mars

2014
Årsredovisning 2014
Bokslutskommuniké
Delårsrapport jan-sept
Delårsrapport jan-juni
Delårsrapport jan-mars

2013
Årsredovisning 2013
Bokslutskommuniké
Delårsrapport jan-sept
Delårsrapport jan-juni
Interim Information Q1

2012
Årsredovisning 2012
Annual Earnings Q4
Interim Information Q3
Interim Information Q2
Interim Information Q1

2011
Årsredovisning 2011
Annual Earnings Q4
Interim Information Q3
Interim Information Q2
Interim Information Q1

2010
Årsredovisning 2010
Bokslutskommuniké 2010
Delårsrapport, jan-sept 2010
Delårsrapport, jan-juni 2010
Delårsrapport, jan-mars 2010

2009
Årsredovisning 2009
Bokslutskommuniké 2009
Delårsrapport jan-sept 2009
Delårsrapport jan-juni 2009
Delårsrapport jan-mars 2009

2008
Årsredovisning 2008
Bokslutskommuniké 2008
Delårsrapport jan-sept 2008
Delårsrapport jan-juni 2008
Delårsrapport jan-mars 2008

2007
Årsredovisning 2007
Bokslutskommuniké 2007
Delårsrapport jan-sept 2007
Delårsrapport jan-juni 2007
Delårsrapport jan-mars 2007

2006
Årsredovisning 2006
Bokslutskommuniké 2006
Delårsrapport jan-sept 2006
Delårsrapport jan-juni 2006
Delårsrapport jan-mars 2006

2005
Årsredovisning 2005
Bokslutskommuniké 2005
Delårsrapport jan-sept 2005
Delårsrapport jan-juni 2005

2004
Årsredovisning 2004