Styrelse

Vald under årsstämman den 8 juni 2017


Tommy Rönngren

Stockholm. Född 1963. Styrelseordförande sedan juni 2017.

Tommy Rönngren är grundare av Akloma Bioscience AB och Antinitus AB, liksom av champagneproducenten Hatt et Söner och delägare i Fotografiska Museet i Stockholm. Tommy är en erfaren entreprenör, och engagerar sig starkt i frågor rörande bla företagandets sociala ansvar och konstnärliga och kulturella frågor.

Aktieinnehav: 1 097 465
Optionsinnehav: 0

Övriga pågående engagemang:

Bolag Uppdrag Period
Antinitus AB Styrelseordförande 2014-
Svenska Fotografiska museet AB Ledamot 2011-
Photography Art Invest Sweden AB Ordförande 2011-
Fotografiska International AB Ledamot 2015-
Change Capital Sweden AB Ledamot/vd 2015-
FG London Group Ordförande 2015-
Vlärden AB Ledamot 2012-
Ronngren Holdings AB Ledamot 2010-
Rgren 1 AB Ledamot 2015-

Innehav i andra bolag, överstigande tio procent:
H2 Management, FG London Group, Change Capital Sweden AB, Ltd Hong Kong, Akloma Bioscience AB, Ronngren Holdings AB, Photography Art Invest AB, HATT et SÖNER Holding AB samt Rgren 1 AB.

 Jim Blomqvist

Stockholm. Född 1959. Medlem i styrelsen sedan 19 maj 2015.

Jim innehar en jur kand från Uppsala Universitet, och avlade juris doctor-examen vid University of Minnesota Law School. Blomqvist har varit verksam som advokat både i egen firma och vid svenska och amerikanska byråer, och som bolagsjurist i flera företag, bla Oracle. Jim bedriver idag konsultverksamhet inom bolagsrådgivning, inklusive juridik, strukturer och ledningsfrågor.

Aktieinnehav: 3.000 st
Optionsinnehav: 75.000 st

Övriga pågående engagemang:

Bolag Uppdrag Period
Svensk Egenvård AB Ledamot 2015-
Nature Invest i Esperyd AB Ordförande 2014-
Medica Clinical Nord Holding AB Ledamot/ordförande 2011-
Medica Clinical Nord Sverige AB Ledamot 2015-
Nordisk Säkerhet Holding NSH AB Likvidator 2015-
Eminova Fondkommission AB Ordförande 2012-
Eminova Holding AB Ordförande 2012-

Innehav i andra bolag, överstigande tio procent: Inga

 Cédric Ménard

Stockholm. Född 1974. Medlem i styrelsen sedan juni 2017.

Cédric Ménard har många års erfarenhet av strategisk mediaplanering, inköp och mediahantering inom digital marknadsföring. Han skapade och sålde sitt sökmotormarknadsförings-företag år 2007 och blev VD på Just Search, en del av ”Getupdated Internet Marketing” (Stockholm OMX Nasdaq) efter sin utgång. Under sina fem år som VD lyckades han lyfta Just Search France-varumärket till topp 10 SEM-varumärkena i Frankrike, som har hanterat mer än 300 digitala kontokampanjer över tiden.

Idag hjälper Cédric några av världens största företag att göra betydande besparingar på sina annonseringsutgifter. Han tillhandahåller konsulttjänster för att lösa komplexa utmaningar i sina kunders digitala omvandlingsfaser. Han analyserar även globala digitala media-investeringar för att maximera investeringarnas effektivitet.

Cédrics starka tillgångar som entreprenör och affärsstrateg inom digital marknadsföring bidrar i stor utsträckning till vår digitala rådgivning.

Aktieinnehav: 4.000 st
Optionsinnehav: 20.000 st


 

Robert Tranquilli

Stockholm. Född 1978. Medlem i styrelsen sedan 23 maj 2016.
Robert Tranquilli innehar en jur kand från Stockholms Universitet och är delägare på Svalner, Sveriges största oberoende skatterådgivare, där han är ansvarig för riskkapital- och transaktionsgruppen. Robert har tidigare varit skattechef på Investor AB där han arbetat med förvärv, ägarfrågor och värdeskapande i portföljbolag. Robert har också en entreprenöriell ådra och har varit med och dragit igång ett antal bolag.


Aktieinnehav: 114 712

Optionsinnehav: 75.000 st

Ett urval över pågående engagemang
Bolag Uppdrag Period
Bounce Holding AB Ledamot 2016-
Cubera VI AB, Cubera Seconday VII AB och Cubeq CSV AB Ledamot 2015-
FG London Group AB Ledamot 2015-
Epoch Stockholm AB Suppleant 2014-
Exposales Sweden AB Ledamot 2007-

 Charles Randquist

Stockholm. Född 1963. Medlem i styrelsen sedan oktober 2015.

Doktor Charles Randquist är plastikkirurg, licensierad i Sverige, Tyskland och Spanien. Charles är utbildad med specialisering på mikrokirurgi, och har sedan 1996 varit verksam i privata kliniker, och öppnade under år 2000 sitt eget privata sjukhus Victoriakliniken. Randquist är en flitig föredragshållare och har undervisat i olika discipliner rörande kosmetisk plastikkirurgi i Sverige, Europa, Asien och USA.

Aktieinnehav: 107 000
Optionsinnehav: 75.000 st

Övriga pågående engagemang:

Bolag Uppdrag Period
AB Victoriakliniken Ledamot 2003-
Deifiera Sundsvall AB Ledamot 2010-
DermaZip AB Ordförande 2013-

Innehav i andra bolag, genom det helägda bolaget Deifiera Sundsvall AB, överstigande tio procent:
Victoriakliniken AB, Cremag Trading AB, Stockholms Fastighetsbygg AB, Liweca AB, Goldwrap intressenter AB, Fogwise AB och Dermazip AB.

 


Revisorer

Auktoriserad revisor: Bengt Beergrehn, Finnhammars Revisionsbyrå AB
Suppleant: Kerstin Hedberg, Finnhammars Revisionsbyrå AB