Styrelse

Vald under årsstämman den 23 maj 2016


 

 Lars Gunneflo

Stockholm. Född 1950. Styrelseordförande sedan 23 maj 2016.

Lars Gunneflo har 30 års erfarenhet som VD för bolag inom Life Scienceområdet och apoteksnäringen. Han har med framgång utvecklat marknadsposition och försäljning inom en rad olika branscher såsom, medicinsk teknik, bioteknologi, diagnostik, läkemedel och apotek. Sedan 2005 har Lars verkat, genom sitt konsultbolag Gunneflo Life Science AB och, som VD, drivit ett antal startup bolag. Han har parallellt med dessa uppdrag arbetat som strategisk rådgivare inom olika delar av Life Science, och med sin breda kompetens även bidragit till förändringen av den svenska apoteksmarknaden.

Aktieinnehav: 0
Optionsinnehav: 75.000 st

Övriga pågående engagemang:

Bolag Uppdrag Period
IRW AB Ledamot 2012-
NoseOption AB Styrelseordförande 2012-
Gunneflo Life Invest AB Styrelseledamot 2011-

Innehav i andra bolag, överstigande tio procent:
Gunneflo Life Science AB.


 

Tommy Rönngren

Stockholm. Född 1963. Medlem i styrelsen sedan oktober 2015  och vd.

Tommy Rönngren är grundare av Akloma Bioscience AB och Antinitus AB, liksom av champagneproducenten Hatt et Söner och delägare i Fotografiska Museet i Stockholm. Tommy är en erfaren entreprenör, och engagerar sig starkt i frågor rörande bla företagandets sociala ansvar och konstnärliga och kulturella frågor.

Aktieinnehav: 1 085 465
Optionsinnehav: 0

Övriga pågående engagemang:

Bolag Uppdrag Period
Antinitus AB Ledamot/vd 2008-
Svenska Fotografiska museet AB Ledamot 2011-
Photography Art Invest Sweden AB Ordförande 2011-
Fotografiska International AB Ledamot 2015-
Change Capital Sweden AB Ledamot/vd 2015-
FG London Group Ordförande 2015-
Vlärden AB Ledamot 2012-
Ronngren Holdings AB Ledamot 2010-
Akloma BioScience Aktiebolag Ledamot 2013-
Akloma Beverage Aktiebolag Ledamot 2010-
Rgren 1 AB Ledamot 2015-

Innehav i andra bolag, överstigande tio procent:
H2 Management, FG London Group, Change Capital Sweden AB, Ltd Hong Kong, Akloma Bioscience AB, Ronngren Holdings AB, Photography Art Invest AB, HATT et SÖNER Holding AB samt Rgren 1 AB.

 Jim Blomqvist

Stockholm. Född 1959. Medlem i styrelsen sedan 19 maj 2015.

Jim innehar en jur kand från Uppsala Universitet, och avlade juris doctor-examen vid University of Minnesota Law School. Blomqvist har varit verksam som advokat både i egen firma och vid svenska och amerikanska byråer, och som bolagsjurist i flera företag, bla Oracle. Jim bedriver idag konsultverksamhet inom bolagsrådgivning, inklusive juridik, strukturer och ledningsfrågor.

Aktieinnehav: 0
Optionsinnehav: 75.000 st

Övriga pågående engagemang:

Bolag Uppdrag Period
WIZZCOM 3D Productions AB Ordförande 2016-
Northern Wind Ventures AB Ordförande 2015-

Innehav i andra bolag, överstigande tio procent: Inga

 


 

Robert Tranquilli

Stockholm. Född 1978. Medlem i styrelsen sedan 23 maj 2016.
Robert Tranquilli innehar en jur kand från Stockholms Universitet och är delägare på Svalner, Sveriges största oberoende skatterådgivare, där han är ansvarig för riskkapital- och transaktionsgruppen. Robert har tidigare varit skattechef på Investor AB där han arbetat med förvärv, ägarfrågor och värdeskapande i portföljbolag. Robert har också en entreprenöriell ådra och har varit med och dragit igång ett antal bolag.


Aktieinnehav: 111 712

Optionsinnehav: 75.000 st

Ett urval över pågående engagemang
Bolag Uppdrag Period
Bounce Holding AB Ledamot 2016-
Cubera VI AB, Cubera Seconday VII AB och Cubeq CSV AB Ledamot 2015-
FG London Group AB Ledamot 2015-
Epoch Stockholm AB Suppleant 2014-
Exposales Sweden AB Ledamot 2007-

 Charles Randquist

Stockholm. Född 1963. Medlem i styrelsen sedan oktober 2015.

Doktor Charles Randquist är plastikkirurg, licensierad i Sverige, Tyskland och Spanien. Charles är utbildad med specialisering på mikrokirurgi, och har sedan 1996 varit verksam i privata kliniker, och öppnade under år 2000 sitt eget privata sjukhus Victoriakliniken. Randquist är en flitig föredragshållare och har undervisat i olika discipliner rörande kosmetisk plastikkirurgi i Sverige, Europa, Asien och USA.

Aktieinnehav: 105 000
Optionsinnehav: 75.000 st

Övriga pågående engagemang:

Bolag Uppdrag Period
AB Victoriakliniken Ledamot 2003-
Deifiera Sundsvall AB Ledamot 2010-
DermaZip AB Ordförande 2013-

Innehav i andra bolag, genom det helägda bolaget Deifiera Sundsvall AB, överstigande tio procent:
Victoriakliniken AB, Cremag Trading AB, Stockholms Fastighetsbygg AB, Liweca AB, Goldwrap intressenter AB, Fogwise AB och Dermazip AB.

 


Revisorer

Auktoriserad revisor: Bengt Beergrehn, Finnhammars Revisionsbyrå AB
Suppleant: Kerstin Hedberg, Finnhammars Revisionsbyrå AB