Styrelse

Vald under årsstämman den 3 juni 2019


Staffan Tjus
Styrelseordförande

Lennart Stenke
Ledamot

Benny Johansson
Ledamot


Revisorer
Auktoriserad revisor Ordinarie: Bengt Beergrehn Finnhammars Revisionsbyrå AB
Auktoriserad revisor Suppleant: Kerstin Hedberg Finnhammars Revisionsbyrå AB